ايراني سال

شوراي سردبيري
editors@SiahSepid.com

در اواخر اسفند ماه سال 1381، پايگاه اينترنتي ايرانيان.كام با پيشنهاد به هفته نامه ي الكترونيك سياه سپيد مبني بر اجراي نظرخواهي عمومي براي انتخاب ايراني سال، پروژه اي بزرگ را مطرح نمود.

از آن جا كه از سال 1996 ميلادي، اين انتخاب همه ساله از طرف پايگاه ايرانيان.كام برگزار مي گردد، براي نخستين بار امسال، طرح انتخاب ايراني سال با همكاري هفته نامه ي الكترونيك سياه سپيد برگزار گشت.

از بين بيش از 60 نامزد انتخاب شده در دور اول توسط شوراي سردبيري هفته نامه ي سياه سپيد، مسئولان پايگاه ايرانيان.كام، با انتخاب 10 نامزد نهايي، طرح را در اختيار مديريت اجرايي هفته نامه ي الكترونيك سياه سپيد قرار دادند.

نظر خواهي ايراني سال در بامداد روز يكم فروردين ماه 1382 آغاز و در ساعت 23:59 روز هفتم فروردين 1382 به پايان رسيد و طي آن 1839 تعداد راي به نامزدهاي نظرخواهي اختصاص يافت. از آن جا كه امنيت نظرخواهي بسيار بالا مي بوده ( IP Blocking, Cookie Blocking )، مي توان تعداد آراء را حقيقي دانسته و در دقت آن ترديد نكرد.

نتايج نظرخواهي به صورت زير مي باشد:

1 - هاشم آقاجري ... 529 راي ... 32 درصد كل آراء
2 - رضا پهلوي ... 422 راي ... 24 درصد كل آراء
3 - حسين رضا زاده ... 246 راي ... 13 درصد كل آراء
4 - رخشان بني اعتماد ... 170 راي ... 9 درصد كل آراء
5 - سيد محمد خاتمي ... 136 راي ... 7 درصد كل آراء
6 - آيت الله طاهري ... 73 راي ... 4 درصد كل آراء
7 - قاسم شعله سعدي ... 65 راي ... 4 درصد كل آراء
8 - اوهام ... 53 راي ... 3 درصد كل آراء
9 - مشتركا:
--- علي افشاري ... 31 راي ... 2 درصد
--- عباس عبدي ... 31 راي ... 2 درصد

آمار نشان مي دهد كه تعداد بازديد از نظرخواهي ايراني سال، 6333 نفر مي باشد، كه ميانگين آن در هر روز به تعداد 905 بازديد در روز خواهد رسيد. پر ترافيك ترين روز نظرخواهي روز يكم فروردين ماه 1382 بوده كه 1214 نفر مراجعه در ليست آمار ثبت گشته است.

بنابر آمار بدست آمده، مبدا مراجعات به شرح ذيل مي باشد:

آمريكاي شمالي ... 3926 بازديد ... 62 درصد كل بازديد كنندگان
آسيا ... 1030 بازديد ... 16.3 درصد كل بازديد كنندگان
اروپا ... 955 بازديد ... 15.1 درصد كل بازديد كنندگان
استراليا ... 243 بازديد ... 3.8 درصد كل بازديد كنندگان
آمريكاي جنوبي ... 11 بازديد ... 0.2 درصد كل بازديد كنندگان
آفريقا ... 8 بازديد ... 0.1 درصد كل بازديد كنندگان
آمريكاي مركزي ... 7 بازديد ... 0.1 درصد كل بازديد كنندگان
نامعلوم ... 154 بازديد ... 2.4 درصد كل بازديد كنندگان

تعداد نظرات ثبت شده در سيستم نظرخواهي، 221 نظر مي باشد.

- بسياري از مراجعه كنندگان نامزدهاي ديگري از سوي خود انتخاب نموده و در نظرخواهي ثبت نمودند. همانند: اكبر گنجي ( بيش از 20 نظر )، احمد باطبي، عزت الله سحابي، عباس امير انتظام، آيت الله منتظري، عبدالكريم سروش، رودابه بختيار، فرح پهلوي، مسعود رجوي، جهانشاه جاويد، پروين اعتصامي، منوچهر محمدي، اكبر محمدي، حشمت طبرزدي، كيانوش سنجري، عباس دل دار، محمد مصدق، علي شريعتي، فرزاد حميدي.

- و همچنين: دانشجويان ايران، سكينه بيگم، صمد آقا، ايرانيان نامعلوم، كارون، مردم ايران، آزادي، سلطنت، صدام (؟!).

بدين گونه پرونده ي انتخاب ايراني سال به پايان رسيد و اميد است كه طرح هاي آتي نيز با موفقيت بيش از پيش اجرا گردد.