به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

نخسه مناسب چاپ

 

گفتگو با شهرام اعظم درباره جزئيات ماجراى شكنجه و قتل زهرا كاظمى در زندان اوين


 با راديو برابری:

دکتر شهرام اعظم
بينی و برخی از انگشتان زهرا کاظمی شکسته بود، روی بدنش زخمها و آثاری ديده می شده که به اثر ضربات شلاق شباهت داشت، برخی از انگشتانش ناخن نداشت و در اندام تناسلی اش آسيب ديدگی شديد به چشم می خورد

گفتگو با شهرام اعظم

بخش يكم

بخش دوم
دکتر اعظم سال گذشته از ايران خارج شده و بتازگی از دولت کانادا پناهندگی دريافت کرده است. او در بيمارستان بقية الله الاعظم تهران که به سپاه پاسداران تعلق دارد نخستين پزشکی بوده که زهرا کاظمی، را معاينه کرده ، افسر نيروی انتظامی با درجه سرگردی است و در زمان جنگ ايران و عراق نيز در جنگ شرکت داشته و مجروح جنگی و تحت پوشش بنياد جانبازان است
توجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست