به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

نخسه مناسب چاپ

 

عکس پزشکی برگزیده سال ۲۰۰۵


 2005 medical image of yearThe Society of Nuclear Medicine's 2005 Image of the Year has been announced. An 'exquisite' PET/CT image demonstrates a primary cancer lesion and a mediastinal lymph node metastasis. The image shows a powerful new combination of functional modality called positron emission tomography (PET) and a familiar computed tomography (CT)-سرطان ریه همراه با متاستاز آن به لنف‌نودهای مدیاستینال که با ترکیب سی‌تی اسکن و پت‌اسکن گرفته شده استتوجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست