تروردر برلین

کارگردان : آرمان نجم

آرمان نجم کارگردان فیلم ترور در برلین در مدرسه فیلم فرانسه تحصیلات سینمایی اش را تمام کرد . او بعداز اقامت در آلمان در شهر برلین با همکاری دوستانش کلوپ فیلمسازان ایرانی و اروپایی را تاسیس نمود.

جدیدترین کار آرمان نجم فیلم مستند جنایت در کافه میکونوس برلین (ترور در برلین) است . در این فیلم یکی از فعالان سیاسی (پرویز دسمالچی) که از حادثه ترور جان سالم بدر برد راوی ماجراست.

در این فیلم نقش خامنه ای و ولایتی و رفسنجانی در ترور فعالان سیاسی مطرح میشودتمام ترورهای سیاسی از این قبیل از رأس حکومتی صادر میشود. کسی تحقیق نکرده و راهش را هم صاف کردند که قتل دکتر شاپور بختیار با آگاهی رأس دولت فرانسه هرگز تحقیق و افشا نشود.

ایت ترورها دستور حکومتیست و گردانندگانش آموزش دیدگان حکومتی هستند.

چنین ترورهائی چنانچه لازم باشد بازهم انجام خواهد شد و راه های بیشماری برای انجامش وجود دارد.

ترور تاجر روسی مخالف پوتین در انگلستان نمونه بارز و روشن این امر است. ترور قذافی با نقشه دقیق و هالو بودن خود قذافی از آب خوردن هم ساده تر بود.

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد