رها کردن اسب‌ها به نشان اعتراض به واردات اسب از آمریکا

تعدادی از پرورش دهندگان اسب ترکمان امروز با تجمع مقابل ساختمان اصلی وزارت جهاد کشاورزی در خیابان طالقانی تهران و رها کردن اسب‌ها در خیابان، نسبت به واردات اسب از آمریکا و احتمال به خطر افتادن خلوص نژاد اسب ترکمان ایرانی، اعتراض کردند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، تعدادی از پرورش‌ دهندگان اسب ترکمن با اسب‌های خود امروز در مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی جمع شدند تا اعتراض خود را نسبت به "واردات اسب از آمریکا" نشان دهند.

به گفته معترضین؛ وزارت جهاد کشاورزی برای صنعت پرورش اسب اهمیت چندانی قائل نیست و با شانی خالی کردن از بار مسئولیت، بخشی مهمی از وظایف خود را به فدراسیون سوار کاری سپرده است.

به گفته آن‌ها هفته گذشته در اتفاقی عجیب اسب‌هایی که DNA آن‌ها در آمریکا رد شده است، مجوز واردات به کشور را گرفته‌اند و این احتمال وجود دارد که با واردات این اسب‌ها خلوص نژاد اسب ترکمان ایرانی به خطر بیفتد.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد