نامه ۱۰۰ فعال اصلاح‌طلب به خاتمی برای «اصلاح اصلاحات»

صد فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای به محمد خاتمی در مورد ضرورت اصلاح اصلاحات، برکناری عارف از ریاست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و لزوم حضور سیاستمداران دموکراسی خواه در این نهاد سخن گفتند.

در بخشی از این نامه آمده است: شاهد رشد گونه‌ای از اصلاح‌طلبی هستیم که به نوعی سیاست‌ورزی بوروکراتیک، بی‌‌‌‌‌برنامه و تهی از آرمان بمنظور جابجایی درمیان حلقه‌ای از مدیران تقلیل پیدا کرده؛ حلقه‌های محدودی که شاهد نشانه‌هایی از فساد و خویشاوندسالاری هم در میان آن‌هستیم.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد