سرطان پستان، پروستات، پوست، معده و روده؛ شایع‌ترین سرطان‌ها در مردان و زنان ایرانی

رادیو زمانه
پیام آزاده، دبیر علمی سومین کنگره بین‌المللی کلینیکال آنکولوژی ایران شایع‌ترین سرطان‌ها در کل جمعیت ایران را سرطان پستان، پروستات، پوست، معده و روده عنوان کرد.

شایع‌ترین سرطان در مردان معده و در زنان سرطان سینه است و سرطان دستگاه گوارش به‌ویژه معده بالاترین آمار مرگ و میر را داشته است.

همچنین ۴۶ درصد از مبتلایان به سرطان زنان و ۵۴ درصد مردان بوده‌اند. به‌گفته پیام آزاده، دقیق‌ترین آمار سرطان که آخرین آمار بوده، مربوط با آمار مبتلایان در سال ۹۳ است که ۱۱۲ هزار و ۱۶۰ مورد اعلام شده است.

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد