ساخت درب های نقره و خاتم‌کاری با پول مردم ايران برای بارگاه مسلم در کوفه

هادی انصاری در وبلاگش نوشت:

«هنرمندان ایرانی درب های آستان حضرت مسلم بن عقیل را ساخته‌اند که به‌زودی به شهر کوفه ارسال خواهد شد؛ یک روی این درها با نقره و روی دیگر با خاتم‌کاری منقش شده که این چنین درب هایی در عتبات عالیات برای نخستین بار ساخته شده است.

دربهای آستان حضرت مسلم بن عقیل که به تازگی در کارگاه بازسازی عتبات عالیات آبادان ساخته شده به‌زودی به شهر کوفه و بارگاه ایشان منتقل می‌شود.

عرض درب های ساخته شده آستان مقدس حضرت مسلم 3 متر و 12 سانتی‌متر و ارتفاع آن 5 متر و 25 سانتی‌متر تعبیه شده است.

درب های آستان حضرت مسلم به صورت دو رو هستند به‌طوری که یک روی درب ها کاملاً با نقره، نقش و نگار داده شده و بر روى دیگر درب های ساخته شده، نقش‌های خاتم‌کاری قرار گرفته است.

درب های ساخته شده بر رواق بانوان که به صحن مطهر گشوده مى‌شود، قرار داده خواهد شد.

این سبک از ساخت درب ، که یک سوی آن نقره و سوی دیگر خاتم‌کاری شده است برای نخستین بار در عتبات عالیات به‌کار برده می‌شود.»



Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد