اتهام تبلیغ علیه نظام برای زیباکلام

صادق زیباکلام امروز برای پاسخ به اتهامات خود به دادگاه انقلاب می‌رود.

دادستان بعد از گفت‌وگوی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با رادیو آلمان درباره ناآرامی‌های دی‌ماه با اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب علیه وی اعلام جرم کرده است.

بعد از بازپرسی در اواخر بهمن ماه، پرونده او برای محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارسال شد. به گفته زیباکلام او هفته گذشته با صلواتی دیدار کرده و پس از تفهیم اتهام و اطلاع از کیفرخواست، دوشنبه ۲۱ اسفند برای رسیدگی به پرونده تعیین شده است.

او اضافه کرد: در مهرماه هم مشابه همین پرونده به دليل مصاحبه با رادیو آلمان علیه‌ من تشکیل شد که محاکمه‌ام در مجتمع کارکنان دولت برگزار شد و به چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدم.

اما با اینکه اتهامم همان است، این‌بار پرونده‌ام به دادگاه انقلاب فرستاده شده است. وی گفت از آنجا که اتهامش سیاسی است ضرورتی برای حضور وکیل نمی‌بیند و وکیل به دادگاه معرفی نکرده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد