ربیعی با اختلاف یک رأی وزیر ماند

رادیو زمانه
نوبت صبح جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به استیضاح علی ربیعی، وزیر کار اختصاص داشت. «بی‌توجهی به حقوق کارگران»، «وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی» و سکوت درباره حادثه نفتکش سانچی از دلایل استیضاح علی ربیعی بود. وزیر کار اعتراف کرد که دولت در مهار فقر و ایجاد اشتغال ناتوان است. او اما گفت فقرزدایی به ۲۰ سال برنامه‌ریزی نیاز دارد. علی ربیعی سرانجام با ۱۲۵ رای مخالف استیضاح و ۱۲۴ رای موافق استیضاح با اختلاف یک رای وزیر ماند.

جلسه استیضاح علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی صبح سه‌شنبه ۲۲ اسفند با حضور ۲۳۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری اسلامی از طرف هیأت دولت در این جلسه حضور داشت. ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی، حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاست جمهوری، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیدتقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی نیز برای همراهی با وزیر تعاون در صحن علنی حاضر شدند.

نوبت صبح جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به استیضاح علی ربیعی، وزیر کار اختصاص داشت. «بی‌توجهی به حقوق کارگران»، «وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی» و سکوت درباره حادثه نفتکش سانچی از دلایل استیضاح علی ربیعی بود. وزیر کار اعتراف کرد که دولت در مهار فقر و ایجاد اشتغال ناتوان است. او اما گفت فقرزدایی به ۲۰ سال برنامه‌ریزی نیاز دارد. علی ربیعی سرانجام با ۱۲۵ رای مخالف استیضاح و ۱۲۴ رای موافق استیضاح با اختلاف یک رای وزیر ماند.

جلسه استیضاح علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی صبح سه‌شنبه ۲۲ اسفند با حضور ۲۳۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری اسلامی از طرف هیأت دولت در این جلسه حضور داشت. ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی، حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاست جمهوری، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیدتقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی نیز برای همراهی با وزیر تعاون در صحن علنی حاضر شدند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد