آيت‌الله طاهري  در استعفانامه سرگشاده خود خطاب به ملت ايران:

هنگامي كه از وعده‌ها و قول و قرارهاي اول انقلاب ياد مي‌آورم، همچون بيد بر سر ايمان خويش مي‌لرزم

 

تا کی برای مردم تکراری سخن بگوييم

 

لاف زدن و گزاف گفتن و تزوير نمودن و حريم خصوصی افراد را شکستن و سخنان کليشه ای نتوانسته از حجم انبوه مشکلات و معضلات بکاهد

 

رجاله ها و فاشيست هايی که معجونی از جهل و جنونند هم فقيه و هم فيلسوف و هم داروغه و هم حاکم و هم مفتی و هم قاضی هستند!

 

 

روز سه شنبه 18 تيرماه در حاليکه انتظار ميرفت برگزاری مراسم سالروز فاجعه کوی دانشگاه مهمترِِين تيترهای خبری را به خود اختصاص دهد، خبر غيرمنتظره استعفای آيت الله سيدجلال الدين طاهری امام جمعه اصفهان بقيه خبرهای ايران را تحت الشعاع قرار داد. آيت الله طاهری با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به ملت ايران با شديدترين لحن نسبت به وضعيت حاکم بر ايران اعتراض کرده است.

آيت الله طاهری در نامه سرگشاده خطاب به ملت ايران تقريبا برای تاييد همه موارد اعتراضی خود از آيات قرآن و سخنان پيامبر اسلام شاهد آورده است.

به منظور روان و يکدست خواندن و انتقال پيام امام جمعه اصفهان متن کامل نامه سرگشاده آيت الله سيدجلال الدين طاهری را بدون ذکر شواهدوی از قرآن و سخنان پيامبر اسلام که گاه بدون معنی فارسی آن در نامه ذکر شده، در زير ميخوانيد:

***

بسم‌الله الرحمن الرحيم و به نستعين الحمدلله رب العالمين و صلوات‌الله و سلامه علي الانبياء و المرسلين خص علي خاتمهم و اشرفهم الذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الافلاك و علي وصيه و خليفته علي اميرالمؤمنين و الائمه المعصومين من ولده بالاخص خاتمهم الذي به الله العرض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً.

 

از ديرباز تاكنون مي‌خواستم مطالبي را به طور اختصار به ملت شريف و سرافراز تقديم كنم.

غرض از نوشتن اين اوراق، هرگز نخواسته و نمي‌خواهم ملت عزيز و صبور را مأيوس و نااميد كرده باشم. اما هرگز نمي‌توانم چشمم را بر واقعيات ملموس و حقايق محسوس ببندم و شاهد درد نفس‌گير و رنج‌ طاقت فرساي مردم باشم. مردمي كه گل‌هاي فضيلت را پايمال مي‌بينند و افول ارزش‌ها و زوال معنويت‌ها را مي‌نگرند.

جمهوري اسلامي كه ثمره خون پاك فرزندان غيور ملت سلحشور و مسلمان ايران است و هنوز بسياري از خانواده‌ها منتظر جنازه فرزندان شهيد خود هستند، با وعده حكومت عدل علي عليه‌السلام استقرار يافت تا ملت به نوايي و كشور به جايي برسد و البته ملت سامان نمي‌پذيرد و ملك اصلاح نمي‌شود مگر به جمله كوتاه پيامبر گرامي اسلام كه مي‌فرمايد: صنفان من امتي اذاصلحا صلحت امتي و اذا فسدأ امتي. قيل يا رسول‌الله و من هما؟ قال الفقها و الامراء (خصال جلد 1، صفحه 37)‌دو دسته از امت هستند كه اگر اصلاح شوند، امت من اصلاح مي‌شوند و اگر فاسد شوند، جامعه اسلامي فاسد مي‌شوند. پرسيدند اي پيامبر خدا اين دو صنف چه كساني هستند؟ فرمود: دانشمندان ديني و حاكمان.

اصل جمهوري يعني جابجايي مرتب و مكرر مديران كشور و جامعه مدني يعني نقد و انتقاد مداوم برنامه‌هاي حكومت‌‌و انقلاب يعني تأمين و تضمين خواسته‌هاي ملت كه مع‌الاسف امروز واقعيت غير از اينها است. مصلحت كشور بعيد است و آزادي كه اين سالها هر دو را به مسلخ و مقتل مي‌بينيم. هنگامي كه از وعده‌ها و قول و قرارهاي اول انقلاب ياد مي‌آورم، همچون بيد بر سر ايمان خويش مي‌لرزم. من عمرم را آفتاب لب بام مي‌بينم، آردم را بيخته و غربالم را آويخته‌ام، اما از اينكه مي‌شنوم تعدادي از آقازادگان و از ما بهتران كه بعضاً خرقه‌پوش و دستاربند هم هستند، در سبقت از سرمايه و ثروت كشور در راه اهداف خويش با يكديگر رقابت گذاشته‌اند، به ياد مي‌آورم كه اي بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد. آنها كه اموال مردم را به غارت مي‌برند، آري براي آنان كه بيت‌المال مسلمين را از خود و كشور را ملك طلق و ثروت موروثي خويش مي‌پندارند، عرق شرم مي‌ريزم. اذا اردنا ان نهلك قريه‌امرنا مترفيها ففسقوافيها.

آيا اين بود آنچه را با مستضعفين پيمان بستيم؟

ايهات و هيهات! هزار وعده خوبان يكي وفا نكند. حقير كه مثل همگان سهم بسيار ناچيزي در انقلاب و تداوم آن داشته‌ام، خود را مكلف مي‌دانم و از سر غيرت و درد مي‌پرسم تكليف اين همه كاستي و ناراستي و قصور و فتور و فقر وفاقه عصيان و نقصان و تكاثر و تفاخر و زراندوزي و مردم‌سوزي و تبعيض چيست؟ تاكي براي مردم تكراري سخن بگوييم و مرتب كنفرانس و جلسه و ميتينگ برگزار كنيم و از قوت لايموت ملت دردمند و محتاج و مستمند، لقمه سفره‌هاي اشرافي و طاغوتي خود گردانيم و از جيب ملت نجيب به اطرافيان و نورچشمي‌ها حاتم‌بخشي كنيم و هزينه سفرهاي سياسي و خاقاني و قاآخي و تبليغاتي و بي‌خاصيت خود را بر مردم محروم و به تعبير حضرت امام طاب ثراه پاي برهنه تحميل كنيم! چه مي‌گوييم؟

در برابر اين همه انحراف و اجحاف و قانون‌شكني؟ تغافل و تجاهل و تساهل تا چند؟ اكنون كه شاه و آمريكا در اين كشور تسلط ندارند كه مضايق و معايب و مشكلات را متوجه آنها بدانيم، چرا به انتقادات دلسوزانه گوش نمي‌دهند؟ چرا از استعدادها و مغزها كمتر استفاده مي‌كنند. مگر پيامبر مكرم و نبي‌معظم اسلام صلوات‌الله و سلامه عليه نفرمود: من اصبح ولايهتم بامورالمسلمين فليس بمسلم.

مصيبت عظماي دين گريزي و سرخوردگي و بيكاري و تورم و گراني و شكاف جهنمي فقر و غنا و فاصله عميق و روز افزون طبقاتي و ركود و سقوط درآمد ملي و اقتصاد بيمار و فساد اداري و ضعف شديد مديريتي و نقص فزاينده ساختار سياسي كشور و اختلاس و ارتشاء و اعتياد و عدم چاره‌انديشي كارآمد تبعات وجيع و فجيعي دارد كه همچون سيل بنيان برانداز پشت سد ايستاده و هرلحظه كيان كشور و حيات ملت را تهديد مي‌كند. واتقوا فتنه لاتصيبين الذين ظلمو امنكم خاصه (آتش كه گرفت خشك و تر مي‌سوزد) لاف زدن و گزاف گفتن و تزوير نمودن و حريم خصوصي افراد را شكستن و تصفيه حساب خصوصي و سياسي نمودن و آب در شير كردن و به سخنان كليشه‌اي دلخوش بودن و از جمعيت‌هاي خياباني سان ديدن، تاكنون نتوانسته است از حجم انبوه مشكلات و معضلات بكاهد و افسرده‌اي را با مرهمي بنوازد و يا آبي بر اضطرابي بيفشاند و جامي به تشنه كامي پچشاند و ناني به خسته جاني برساند. عدم تعهد به قانون وحضور نهادهاي غيرمدني نامسؤول، باندهاي مافيايي و خلع يدمجلس و وجود اهرم‌هاي مطلقه نامتناهي و مادام‌العمر نامحدود و قدرت‌هاي بادآورده رويين‌تن غير پاسخگو و سياستگذاري‌هاي خارجي بعضاً ناموفق و بنيادهاي مرئي و بنگاه‌هاي نامرئي غيراقتصادي و تجاري و اسكله‌هاي غيردولتي نامتعارف و رانت‌خواري و يغماگري و فراري دادن مغزها و بگير و به‌بندها و حصر و حبس‌هاي نامألوف و باب شدن چنگيزي و مردم‌ستيزي و قانون گريزي و ايزوله كردن ارباب فكر و انديشه و اسير كردن منتقدان و ذبح نامطبوع مطبوعات و حبس نامشروع اصحاب نشريات و نظارت جناحي ناصواب و نامعقول استصوابي و دادگاه نامقبول روحانيت و فلج كردن دولت و با فت نامطلوب شوراي مصلحت و مردم را هيچ انگاشتن و بر شيپور قدرت دميدن و كشور را بر بال باد گذاشتن،‌سرانجامي ناميمون دارد كه از نكبت و شقوت آن به خداي بزرگ پناه مي‌برم. آنان كه بر شتر چموش قدرت سوارند و در ميدان سياست دو اسبه مي‌تازند و از نردبان مقدسات و اعتقادات مردم بالا مي‌روند و گرد‌آسياب رياست مي‌چرخند و از پل دين مي‌گذرند تا به دنيا برسند متأسفانه مؤيد و مشوق عده‌اي چماق به دوش و فرقه‌اي كفن پوش كه دندان تمساح خشونت را تند و تيز مي‌كنند و مي‌خواهند عجوزه تندخوي و عفريته زشت روي خشونت را به نكاح دين درآورند و امور مقدس را ملوث جلوه دهند يعني رجاله‌ها و فاشيست‌هايي كه معجوني از جهل و جنونند و بندنافشان به مراكز ثقل قدرت متصل است و مطلق العنان و افسار گسيخته‌اند و نه ملوم معاقب قضا هستند و نه محكوم معاتب قانون. هم فقيه و هم فيلسوف و هم داروغه و هم حاكم و هم مفتي و هم قاضي هستند! فعال‌مايشاء و حاكم ما يريد! ذوب شدگاني كه ماست را سياه مي‌بينند! و به تعبير زيباي قرآن قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالاً الذين ضل سعيهم في‌الحيوه الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا بگو اي پيامبر آيا با خبر كنم شما را به كساني كه زيانبرترين مردمند آنها كه عمل خود را تباه كردند در اين سراي و گمان مي‌برند بهترين مردمند از لحاظ عمل!

شعبان بي‌مخ‌هاي وحشت‌ و رهبت كه با هتاكي و سفاكي ننگ عنيف و معيف كوي دانشگاه را آفريدن و با تهاجم حيواني مرتع دانشگاه را چريدند و با تعرضات شنيع پرده ناموس فرهنگ و علم را دريدند و در قتل‌هاي زنجيره‌اي مظلومان بي‌گناه و قربانيان بي‌پناه لعنت سرمدي خدا و نفرت ابدي خلق را خريدند. الذين اتخذوا دينهم لعباً و لهواً و عزتهم الحيوه الدنيا.

همان عمله‌هاي استبداد و چماقداران قدم به مزد نامهذب مجنون باطل انديش و ظالم كيش كه چهره بين‌المللي نظام را ملكوك و وجهه اسلامي انقلاب را مهتوك نمودند. اولئك الذين طبع‌الله علي قلوبهم و اتبعو اهوائهم و عجب اينكه در آن دادگاه حق سوز عدالت كش به آن بردگان مفلوك دست مريزاد نيز گفتند و من لم يحكم بما انزل‌الله فاولئك هم الظالمون.

من در اين سراشيبي عمرم كه صداي هولناك خطوات مرگ را مي‌شنوم و صاعقه مهيب تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل را استماع مي‌كنم و مشتاقانه لقاء حق‌تعالي و وصال اجداد طاهرينم را انتظار مي‌كشم. موضوعي را كه بايد در صدر مطالبم به رشته تحرير مي‌كشيدم مطرح مي‌كنم و مي‌پرسم حصر فقيهي وزين و مجاهدي نستوه و مرجعي مبارز كه ثاني اثنين انقلاب و از اساطين نظام و اوتاد حوزه و اعاظم فقه و افاخم كشور است با كدام عقل و نقل و آيه و حديث و عرف و شرع و سياست قابل توجيه است؟ سوابق مستحسن و مدارج علمي چه فقيه و مرجعي همسنگ حضرت آيت‌الله منتظري مدظله است؟

معظم‌له نيمي از حوزه است و حوزه نيمي از اسلام و براين شناخت بود كه رهبر فقيد و عظيم‌الشأن انقلاب اسلامي، حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني قدس سره القدوسي گرما بخشيدن به نظام و حوزه را به ايشان توصيه فرمودند. فاجعه نامسبوق و نامسموع حصر ارتجاعي و غيرانساني مجتهدي چون ايشان عاقبتي شوم و نتيجه‌اي مشئوم و پاياني مذموم دارد. الملك يبقي مع‌الكفر و لايبقي مع الظلم.

عزت و حرمت و عظمت حريم مرجعيت معظم شيعه حتي در سياه‌ترين حكومت و فرعوني‌ترين رژيم نيز استوار وپايدار و برقرار بوده است. حوزه‌هاي نفوذناپذير علميه هميشه كهف امين مردم و مراجع عظام تقليد علي‌الدوام حبل المتين ملت و روحانيت اصيل پيوسته حصن حصين كشور و منهاج حقيقت و منوار فضيلت بوده‌اند و حيات و ممات همه فقها از كليني تا خميني شاهد اين مدعا است.

آه آه! شوقا الي رويته وا اسفا كه امروز شاهد حبوط روحانيت و سقوط مرجعيت هستيم! دريغ و درد كه دژ مستحكم و نفوذناپذير مرجعيت شيعه به دست غوغائيان معركه سياست و بازيگران صحنه رياست به سود استعمار ضربه اي جانكاه خورد و الي‌الله المشتكي.

انشاءالله ملت شريف كاستي‌ها و قصوري را كه احياناً مشاهده فرمودند به حساب كهولت سن از ضعف جسماني اين پير ارادتمند كه مدام دعاگوي ملت و كشور است، بگذارند.

حقير حدود سي سال پيش در نجف اشرف با كسب اجازه از محضر مبارك حضرت امام، رهبر كبير انقلاب به اقامه نماز جمعه در اصفهان مجاز شدم ولي با كمال تأسف در شرايط موجود از امامت جمعه كنار مي‌روم الفرار ممالايطاق من سنن المرسلين.

در پايان برادران و خواهران بزرگوارم را به صبر و هوشياري و متانت اكيداً توصيه مي‌كنم و ملت و كشور مظلوم را به صاحب اصلي ولايت مولانا و صاحبنا حضرت مهدي موعود ارواحنا فداه مي‌سپارم و دست همه طبقات را به رسم وفا و صفا مي‌فشارم.

اي خداوند قسط و آزادي و اي پروردگار عدالت و آگاهي و اي آفريدگار قلم و انديشه، بر كوير تفتيده و مزرعه خشكيده ما بيش از اين آب شعور و باران نور ببار و رحمت واسعه خود را از اين ملت بزرگ دريغ مدار. اللهم اظهر كلمه الحق و اجعلها العليا و ادحض كلمه الباطل و اجعلها السفل انك علي كل شي قدير و بالاجابه جدير اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه و آله و غيبته‌ ولينا و كثره عدونا و قله عددنا و شده الفتن بنا و تظاهر الزمان علينا فصل علي محمد و اله و اعينا علي ذلك بفتح منك تعجله و بضر تكشفه و نصر تعزه و سلطان حق تظهره و رحمه منك تجللناها و عافيه منك قلبناها برحمتك يا ارحم الراحمين

اصفهان؛ سيد جلال الدين طاهري

17 تير سال 1381، 26 ربيع‌الثاني 1423

نامه آيت الله طاهري با دست خط خودش

 

125 نماينده مجلس : نامه دردمندانه آيت الله طاهري

وزير آموزش و پرورش كابينه خاتمي از آيت الله طاهري حمايت كرد

جبهه مشاركت: بيانيه مستحكم و مستدل و منطقي آيت الله طاهري چيزي جز فريادهاي درگلو مانده همه علاقه مندان اين كشور نيست

 

يك روز پس از انتشار استعفانامه سرگشاده و شديداللحن آيت الله سيدجلال الدين طاهري امام جمعه اصفهان خطاب به ملت ايران، در آخرين ساعات روز چهارشنبه شوراي امنيت ملي جمهوري اسلامي با انتشار بيانيه اي به كليه مديران مسئول روزنامه هاي ايران دستور داد از چاپ هرگونه مطلب و خبر و موضعگيري له يا عليه آيت الله طاهري خودداري كنند.

روزنامه نوروز با چاپ اطلاعيه شوراي امنيت ملي در صفحه نخست روزنامه صبح پنجشنبه نوشته است چهارشنبه شب در حالي كه همه صفحات روزنامه آماده چاپ بود پس از ساعت 22 اطلاعيه شوراي عالي امنيت ملي از طريق خبرگزاري جمهوري اسلامي مخابره شد. نوروز نوشته با توجه به آنكه بخش قابل توجه از مطالب خبري روزنامه پنجشنبه به ديدگاه تشكل ها و شخصيت هاي مختلف نظير 125 نماينده مجلس شوراي اسلامي، جبهه مشاركت، دفتر تحكيم وحدت، اظهارنظر جمعي از شخصيت هاي سياسي و مذهبي درباره نامه آيت الله طاهري اختصاص يافته و بخش هايي از يادداشت ها و مطالب تحليلي نيز به بررسي و تحليل نامه امام جمعه پيشين اصفهان مربوط ميشد و از سوي ديگر به هيچ روي امكان توليد مطالب جايگزين و يا صفحه بندي و صفحه آرايي مجدد نبود، تنها راه حل ممكن، حذف مطالب غيرقابل چاپ و انتشار روزنامه به شكل فعلي (با جاي خالي مطالب يادشده) بود. نوروز نوشته هرچند اين اعتراض به شيوه اطلاع رساني شوراي عالي امنيت ملي وارد است، كه در صورت درنظر داشتن حساسيت هاي خاص امنيتي مربوط به مطبوعات بويژه روزنامه ها بايد مقتضيات و تنگناهاي مربوط به چاپ و انتشار آنها را لحاظ كرده و قبل از آمادگي روزنامه ها براي انتشار دستورالعمل ها را ابلاغ نمايند. نوروز نوشته است، صرفا براي بهانه ندادن به دست بهانه جويان حرفه اي خود را ملزم به رعايت مفاد اطلاعيه ديرهنگام شوراي عالي امنيت ملي ديده و صفحات روزنامه را با جاي خالي مطالب مربوط به نامه آيت الله طاهري چاپ كرده است.

اما روز چهارشنبه تا پيش از صدور بيانيه شوراي عالي امنيت ملي اكثر رسانه هاي خبري ايران با اختصاص تيتر اول خود به انتشار نامه آيت الله طاهري واكنش گسترده اي نشان دادند. بيش از 125 نماينده مجلس، حزب مشاركت و بسياري از شخصيت هاي سياسي و كشوري ضمن حمايت از مطالب عنوان شده در نامه آيت الله طاهري خواستار اقدام صريح به منظور بررسي علل و زمينه هاي صدور اين نامه شده اند.

125 تن از نمايندگان مجلس روز چهارشنبه نامه اي منتشر كردند كه در آن آمده است:

نامه دردمندانه آيت الله طاهري خطاب به ملت ايران و كناره گيري از مسئوليت 30 ساله امامت جمعه شهر اصفهان ما را نيز در تأسف و تأثر فرو برد.

نمايندگان مجلس اضافه كرده اند: نيت خير، موضع تقوا و زبان صدق جنابعالي در مقاطع مهم و حساس كشور در پيش و پس از انقلاب اسلامي همواره در پيشبرد و اصلاح امور جامعه تاثيرگذار بوده است.

125 نماينده مجلس در نامه خود خطاب به آيت الله طاهري افزودند: ما درد شما را درك مي‌كنيم و اميدواريم گوش‌هايي شنوا، پيش از هر واكنش سوء، اين سوز دل و خواسته خداپسندانه شما را بشنوند و راه را بر پيشبرد خواست‌هاي مردم بگشايند.

جبهه مشاركت ايران اسلامي نيز در بيانيه اي اعلام كرد:

پيام پر رنج و نگران كننده‌ آيت‌الله طاهري به همان اندازه كه بيان كننده‌ي انحراف عظيم موجود در كشور بود، انوار اميد خود را بر دل‌هاي مالامال از بيم و اميد اين ملت خصوصا جوانان غيور و پرتوان اين آب و خاك افشاند.

آنچه كه در اين بيانيه مستحكم و منطقي آمده است چيزي جز فريادهاي در گلومانده همه علاقه‌مندان اين كشور نيست .

در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به عدم تحمل عده اي نسبت به انتقادها از بعضي روحانيون آمده است: حضوري اينچنين پرشكوه از سوي يك روحاني وارسته، جايگاه عظيم روحانيت متعهد و فداكار اسلام را در پيش مردم نشان ميدهد و از يك طرف برانديشه‌ ناصواب جداكردن روحانيت از مردم خط بطلان مي‌كشد.

وزير آموزش و پرورش عدم حضور آيت الله طاهري در نماز جمعه را به مصلحت كشور ندانست و اظهار اميدواري كرد آيت الله طاهري بيشتر از گذشته در صحنه مسائل اساسي كشور حضور داشته باشد.

حاجي خاطرنشان كرد كه براي كمك به روند اصلاحات در ايران اميد زيادي به آيت الله طاهري و امثال وي است.

احمد شيرزاد نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت: به رغم كم لطفي هايي كه در حق آيت الله طاهري صورت پذيرفته نبايد استعفاي او را ناشي از اين بي مهري ها دانست.

نماينده اصفهان در واكنش به خبر كناره گيري آيت الله طاهري با اشاره به موضع گيريهاي شجاعانه او قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تصريح كرد: استعفاي وي به دليل كم توجهي هاي موجود نيست بلكه به خاطر احساس خطري است كه اين شخصيت گرانقدر متوجه نظام و آينده آن ديده است و فكر ميكنم كه كارد بايد خيلي به استخوان ايشان رسيده باشد كه به اين صراحت دست به قلم برده و مردم را نسبت به مسايل جاري كشور آگاه كرده است.

شيرزاد گفت: همه مسئولان كشور بايد به محورهاي نامه آيت الله طاهري توجه كنند و نسبت به اعلام خطرهاي وي توجه جدي نشان دهند.

فضل الله صلواتي روزنامه نگار و استاد دانشگاه اصفهان درباره استعفاي امام جمعه اصفهان تصريح كرد: آيا آيت الله طاهري نبايد نگران باشد كه عده اي به نام آقازاده اموال مردم را ميبلعند و بيت المال، تيول عده اي خاص باشد. آيا از گروههاي فشار نبايد ناراحت باشد؟ آيا از منزوي شدن چهره هاي انقلابي اندوهگين و خشمگين نشود؟ وقتي نماز جمعه اش كارساز نباشد و جامعه را به كمال نرساند، وقتي روز به روز تورم و گراني بيشتر ميشود و كشور مورد تهديد قرار ميگيرد، او كه يك امام جمعه شهر است چه ميتواند بكند؟ و كدام جواب را ميخواهد به مردم بدهد؟

استاد دانشگاه اصفهان در ادامه در جواب سئوالي درباره روند آتي اصلاحات و شرايط كنوني اصلاح طلبان در جامعه گفت: در حال حاضر وضعيت اصلاحات مشخص نيست و مردم اميد كمتري به آينده دارند، در شرايطي كه انقلابيون بزرگي همچون آيت الله طاهري ناراضي و مأيوس باشند، وضعيت ديگران مشخص است0

 

آيت الله جلال الدين طاهري كيست؟

 

آيت الله جلال الدين طاهری، تا زمان کناره گيری از امامت نماز جمعه در اصفهان، به مدت 30 سال با حکم آيت الله خمينی رهبر انقلاب ايران، امام جمعه اين شهر بود.

وی در اصفهان، از پايگاه بسيار قوی اجتماعی و سياسی برخوردار است، چندان که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ايران که در آن تنها روحانيون مجاز به کانديدا شدن هستند، با رای چشمگير و بی سابقه بيش از يک ميليون نفر، به عنوان نماينده اصفهان انتخاب شد. او هنوز عضو مجلس خبرگان رهبری به شمار می آيد.

آيت الله طاهری از جمله نخستين روحانيونی بود که در ايران بحث حکومت اسلامی را مطرح کرد و در دوران حکومت شاهنشاهی، به دليل سخنانی عليه حکومت مدتی در زندان و تبعيد بسر برد.

او که 76 ساله است، از جمله روحانيونی است که پس از اخذ مدرک ديپلم در مدارس عمومی، وارد حوزه علميه قم شد و از شاگردان آيت الله بروجردی، آيت الله خمينی، آيت الله محقق داماد و آيت الله خوانساری است که بويژه در سالهای اخير ديدگاهی متمايز از روحانيون محافظه کار را در پيش گرفته است.

او در دوران انقلاب، رهبری مذهبی تظاهرات در اصفهان را به دست داشت و جزو روحانيون تندرو به شمار می آمد. آيت الله طاهری پس از پيروزی انقلاب اسلامی عضو مجلس خبرگان قانون اساسی شد و در تدوين قانون اساسی جديد ايران هم فعال بود.

او در دوران جنگ حضور قابل توجهی در جبهه های جنگ داشت و يکی از شش فرزندش را در جنگ از دست داد.

وی پس از جنگ به تدريس خارج و اصول در مدرسه صدر بازار اصفهان پرداخت و به دنبال بروز اختلاف بين آيت الله منتظری و آيت الله خمينی، ابتدا از سوی آيت الله خمينی مامور گفت وگو با آيت الله منتظری  شد و کوشيد ديدگاههای آن دو را به يکديگر نزديک کند.

وی در سال های اخير از آيت الله منتظری حمايت کرده و حکومت را به دليل بازداشت خانگی منتظری بارها مورد انتقاد قرار داده است.

آيت الله طاهری از جمله روحانيون برجسته طرفدار اصلاحات در ايران به شمار می آيد و در جريان انتخابات رياست جمهوری گذشته در ايران همواره از عمده ترين روحانيون حامی محمد خاتمی بوده و اصلاح طلبان معمولا در زمانهايی که نياز به حمايت مراجع و روحانيون بلند پايه داشته اند، از حمايت وی برخوردار بوده اند.

از سوی ديگر وی به همين دليل تحت فشار گروه موسوم به انصار حزب الله در اصفهان بوده و اعضای اين گروه بارها با تجمع در نمازهای جمعه خواستار استعفای وی از امامت جمعه اصفهان شدند. اين شايعه نيز مطرح بوده که اختلافات آيت الله طاهری با آيت الله خامنه ای در مورد مسايل جاری ايران بالاگرفته است و آقای خامنه ای از وی حمايت نميکند.

گرچه در ماههای اخير دامنه اعتراض ها و انتقادهای علنی آيت الله طاهری نسبت به شرايط کشور و زمامداران ايران گسترش يافته بود، اما به گفته نزديکان وی، پس از بی پاسخ ماندن نامه های محرمانه او به رهبر جمهوری اسلامی، و آنچه آنان "بی توجهی مقامات" ميخوانند، وی با انتشار نامه ای اعتراض آميز که اصلاح طلبان آن را تاريخی خوانده اند، تصميم به کناره گيری از امامت جمعه اصفهان گرفته است.

 

بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان به‌مناسبت استعفاي آيت‌الله طاهري

ملت خداجوي ايران،

مردم شهيدپرور اصفهان،

اين روزها شاهد حادثه غمباري بوديم كه بر مظلوميت فرزندان اين سرزمين گواهي داده و وقايع ملموسه و حقايق محسوسه را به كمال بيان داشت. بقيه‌السلف شهداي محراب، يار ديرين خميني كبير، مقتداي شهيدان و امام جمعه شهر شهيدان، طاهري بزرگ با دردنامه محشون از تعب و رنج و تلخي و مصيبت با مردم بي‌پناه خداحافظي كرد. ايشان با بيان هدم جمهوريت در نظام كنوني حاكم بر كشور، وعده‌هاي نامحقق دولت جمهوري اسلامي، پيمان شكني با مستضعفين، تجمل و اشرافيت‌گرايي مسئولين، مردم‌ستيزي و مردم‌سوزي، هبوط روحانيت، سقوط مرجعيت، انحراف و اجحاف و قانون‌شكني، رانت‌خواري و تجويز خشونت به نام دين، افول ارزش‌ها و فضليت‌ها در حكومت ارزش‌مدار و ده‌ها درد ديگر عطاي حضور در صحنه حكومتي را به لقايش بخشيد و با دردي جانكاه و دلي افسرده، از حضور در سنگر امامت جمعه وداع نمودند.

طاهري بزرگ با رفتار محكم و بيان شيواي خود نشان داد كه در اين سرزمين هنوز هم مرداني يافت مي‌شوند كه تداعي‌گر نقش مصلحان بزرگي چون سيدجمال‌الدين اسد‌آبادي، مرحوم مدرس و خميني كبير باشند.

فرزندان خميني در انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان، ضمن تاييد تمامي گفتار معظم‌له پشتيباني خود را اعلام داشته و آمادگي دارند به هر گونه وظيفه شرعي خود در اين زمينه عمل نمايند.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشكي

روزنامه آزاد توقيف شد

 

جمعه ٢١ تير ١٣٨١ 2002

روز گذشته روزنامه آزاد يكي از روزنامه‌هاي اصلاح‌طلبي كه صفحه اول را به تيتر بزرگ بغضي كه با استعفا تركيد از سوي قوه قضائيه توقيف موقت شد. در حالي كه خبر رسمي توقيف اين روزنامه هنوز منتشر نشده است، مديركل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد توقيف اين روزنامه را تاييد كرده است.

"بيژن صف سری"، صاحب امتياز و سردبير روزنامه آزاد، در گفتگويی با بی بی سی اظهار داشت که با توجه به انتشار دير هنگام اعلاميه شورای امنيت ملی چهارشنبه شب و بی اطلاع بودن وی از اين مساله، مطالب گفته شده در روزنامه آزاد چاپ شد.
او افزود که صبح روز بعد (پنج شنبه) او مطلع شد که روزنامه توقيف شده است، ولی قرار است که در جلسه هيات نظارت بر مطبوعات اين مساله رفع شود. وی در پاسخ به اين پرسش که چرا با اينکه روزنامه های ديگر هم به مساله استعفای آيت الله طاهری پرداخته بودند، تنها روزنامه آزاد توقيف شد، گفت: با توجه به اينکه روزنامه آزاد وابستگی ندارد و مستقل است، توقيف آن پيامدهای کمتری برای توقيف کنندگان در بر داشت.

او در مورد دلايل توقيف روزنامه گفت: درحکم توقيف به مسايلی از جمله شکايتهای مطرح شده عليه روزنامه در قبل اشاره شده، ولی علت اصلی بی توجهی به اعلاميه شورای امنيت ملی عنوان شده است.

 

برقراري سانسور مطبوعاتي

با انتشار اطلاعيه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي از روز گذشته سانسور خبري در مورد آيت‌الله طاهري در رسانه‌هاي رسمي كشور به اجرا گذاشت. به گفته مدير كل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد، چندين تن از مديران مسئول كه نتوانستند به موقع مفاد اطلاعيه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي را به اجرا گذارند،‌مورد بازخواست قرار گرفته‌اند. در همين حال روزنامه آزاد توقيف شد و روزنامه آفتاب يزد نتوانست شماره روز گذشته خود را ، كه بر روي اينترنت قرار گرفته بود، منتشر كند. در ميان مطبوعات تنها روزنامه كيهان بود كه عصر روز گذشته بدون دغدغه از اطلاعيه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به حملات خود عليه آيت‌الله طاهري ادامه داد. همزمان با انتتشار اطلاعيه شوراي امنيت ملي و توقيف روزنامه آزاد،  محافل سياسي احتمال مي‌دهند كه فشار بر مطبوعات در روزهاي آينده افزايش يابد.

 

توضيحات اداره كل مطبوعات داخلي ايران ، درباره اطلاعيه شوراي عالي امنيت ملي

مهرنوش جعفري مديركل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ايران  روز پنجشنبه درباره اطلاعيه "دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي " جمهوري اسلامي  ايران ، توضيح داد. در اين توضيح آمده است: "متاسفانه برخي جرايد در روز پنجشنبه بيستم تير ماه ، مبادرت به درج مطالب و اخباري كردند كه ، مغاير با مفاد اطلاعيه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مبني به خودداري از هر گونه موضع گيري له يا عليه آيت الله طاهري بود".

جعفري  گفت: "به نظر مي رسد علت اين امر بيشتر به دليل اشكالات موجود در نحوه اطلاع رساني به مطبوعات در خصوص اطلاعيه مذكور بود." وي ، توضيح داد: "اطلاعيه هاي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي كه طبق روال جاري به صورت مكتوب به معاونت امـور مطـبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال مي شد و بلافاصله از طـريق اين معاونت ، به اطلاع مديـران مسوول روزنامه ها مي رسيد، اين بار در ساعات آخر چهارشنبه شب از طريق خروجي  تلكس ايرنا به مشتركين مطبوعاتي ارسال شد." مديركل مطبوعات داخلي ايران درباره ارسال ديرهنگام خبراطلاعيه دبيرخانه  شوراي عالي امنيت ملي، بويژه براي روزنامه هايي كه به دليل ملاحظات فني در مرحله ليتوگرافي يا چاپ قرار داشتند و مديران مسوول نسبت به آن بي اطـلاع   بودند، گفت: "اداره كل مطبوعات داخلي از روزنامه هايي كه به نظـر مي رسـد مفاد اطلاعيه را رعايت نكرده اند، درخواست ارائه توضيح كتبي كـرده است تا نتايج گزارشهاي كارشناسي را به همراه توضيحات مديران مسوول در جلسه آتي   هيات نظارت به مطبوعات مطرح كند."

جعفري گفت: "حسن اجراي تبصره دو ماده پنج قانون مطبوعات، مستلزم اطلاع رساني صحيح مراجع ذيصلاح و دقت نظر و تعهد ارباب جرايد در اجراي قانون و ارزيابي صحيح و دقيق كارشناسي درباره عملكرد مطبوعات در اين مورد است." مديركل مطبوعات داخلي ايران از ارباب جرايد خواست "در برهه حساس فعلي، تلاش كنند، ضمن ايفاي وظايف مهم مطبوعاتي از شيوه هاي صحيح روزنامه نگاري براي حفظ آرامش جامعه بيش از گذشته بهره بگيرند."

جعفري در پاسخ به سوالي درباره اقدام دادگستري تهران به توقيف مـوقت روزنامه "آزاد" در روز پنجشنبه ٢٠ تير ٨١ گفت: "روزنامه آزاد با ارسال نامه اي به اداره كل مطبوعات داخلي اظهار داشته است كه، از مفـاد اطلاعيه شوراي عالي امنيت ملي تا صبح پنجشنبه بي اطلاع بوده است."  وي گفت: "طبعا نامه روزنامه آزاد در جلسه آتي هيات نظارت به مطبوعات مطرح خواهد شد." جعفري افزود: "انتظار مي رود قاضي محترم در اين مورد عذر روزنامه آزاد از بي اطلاعي از مفاد اطلاعيه شوراي عالي امنيت ملي را مورد توجه قرار داده  و قرار رفع توقيف آن را صادر كند."

                        

در واكنش به اطلاعيه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي:

آيت‌الله طاهري: آقاي خاتمي به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي پاسخ دهد

 

آيت‌الله طاهري در واكنش به اطلاعيه شوراي عالي امنيت ملي مبني بر ممنوعيت درج مطالب له يا عليه خطيب جمعه اصفهان در مطبوعات گفت: آقاي خاتمي به‌عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي بايد در اين زمينه پاسخ دهد.

به گزارش پايگاه اينترنتي امروز؟ مداح، رئيس دفتر آيت‌الله طاهري در گفتگو با خبرنگار اين پايگاه  اعلام كرد: آيت‌الله طاهري پس از رويت اطلاعيه شوراي امنيت ملي با بيان اين جمله كه هيچ اشكالي ندارد اظهار داشتند: من يك وظيفه شرعي داشتم و به وظيفه‌ام عمل كرده‌ام و مهم نيست كه ديگران چه اقداماتي انجام دهند.

استعفاي آيت‌الله طاهري از امامت جمعه اصفهان، بازتاب فراواني در اين شهر داشته است. مداح مي‌گويد: خيل عظيمي از مردم با مراجعه به دفتر آقاي طاهري فتوكپي دستخط حاج‌آقا را مي‌خواهند و مي‌گويند كه ايشان حرف دل مردم را زده است. ضمن اينكه تلفن‌هاي فراواني داريم كه طي آن مردم حمايت خود را از حاج‌آقا اعلام مي‌كنند.

رئيس دفتر خطيب جمعه اصفهان در پاسخ به اين پرسش كه آيا استعفاي آيت‌الله طاهري به معناي خروج ايشان از حاكميت تلقي نمي‌شود مي‌افزايد: آيت‌الله طاهري عضو مجلس خبرگان رهبري هستند و در صحنه سياسي كشور حضور دارند و در مجلس خبرگان در مورد مسائل سياسي اظهار نظر خواهند كرد.

مداح با بيان اينكه جلسه مجلس خبرگان تا بهمن ماه تشكيل نخواهد شد مي‌گويد: اگر شرايط را سخت‌تر كنند ممكن است آيت‌الله طاهري از مجلس خبرگان هم استعفا دهند اما فعلاً چنين تصميمي ندارند و اگر تا زمان تشكيل جلسه خبرگان همچنان در اين مجلس باشند در مورد استعفاي خود و نامه‌اي كه نوشته‌اند در اين مجلس صحبت خواهند كرد.

به گفته وي آيت‌الله طاهري فعلاً فقط از امامت جمعه اصفهان كنار رفته‌اند.

وي توضيح مي‌دهد: از سال ۷۶ كه آيت‌الله طاهري حمايت خود را از آقاي خاتمي و دولت دوم خرداد اعلام كردند حدود صد نفر از گروه‌هاي فشار همواره در نماز جمعه اصفهان حضور يافته و با سردادن شعارهايي چون مرگ بر طاهري و استعفا، استعفا درصدد ايجاد اغتشاش بوده‌اند. اما حاج‌آقا همواره از كنار اين مسائل مي‌گذشتند. اين مسائل ادامه داشت تا سال ۷۷ كه در روز قدس عده‌اي سنگ، چوب،كفش و ميله آهني به سمت حاج‌آقا پرتاب و بلندگو و برق ميدان امام را قطع كردند تا ايشان نتواند نماز بخواند. در آن شرايط تنها كسي كه از سوي نيروي انتظامي بازداشت شد من به عنوان رئيس دفتر آيت‌الله طاهري بودم كه به مسائل پيش آمده اعتراض كرده بودم.

مداح مي‌افزايد: حتي اختيار انتخاب امام جمعه موقت را از آيت‌الله طاهري گرفته بودند و اجازه نمي‌دادند ايشان به وظايف خود عمل كند و مسائل زيادي را به ايشان تحميل مي‌كردند و اين مسائل تا آنجا پيش رفت كه منجر به صدور اطلاعيه استعفا توسط آيت‌الله طاهري شد.

فضل‌الله صلواتي:آيت‌الله طاهري از انقلابي‌ترين روحانيون اصفهان است كه نتوانست مشكلات و نارسايي‌ها را تحمل كند

خبرگزاري دانشجويان ايران - اصفهان

روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه اصفهان درباره‌ي استعفاي امام جمعه‌ي اصفهان تصريح كرد: آيت‌الله طاهري از اسوه‌ها و پيشوايان انقلاب در اصفهان و يكي از رنج كشيدگان دوران ستمشاهي مي‌باشد از زماني كه انقلابيون و فرزندان شايسته‌ي انقلاب، تك تك كنار گذاشته شده و منزوي شدند، ايشان نتوانست شاهد برخي انحراف‌ها از مسير واقعي انقلاب و آرمان‌هاي حضرت امام (ره) باشد

دكتر فضل‌الله صلواتي، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه اصفهان در مصاحبه‌اي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: وقتي با هر بهانه‌اي و با عناوين واهي و بي‌اساس، فرزندان انقلاب را به زندان مي‌اندازند و به حبس‌هاي طويل المدت محكوم مي‌كنند، با كساني كه در انقلاب اسلامي با تحمل زندان و شكنجه سهم به سزايي در عرصه‌ي انقلاب داشته‌اند برخورد نامناسب مي‌كنند، وقتي روزنامه‌ها بي‌سبب تعطيل مي‌گردد و روزنامه‌نگاران به زندان مي‌افتند، عبدالله نوري‌ها، عماالدين باقي‌ها و گنجي‌ها به زندان مي‌افتند؛ در اين شرايط است كه مؤمنان حقيقي نمي‌توانند شاهد حوادث باشند

اين گفتار امام حسين (ع) است كه وقتي به حق عمل نمي‌شود و كسي از باطل جلوگيري نمي‌كند و شايد حتي باطل ها مورد قبول نيز قرار مي‌گيرند، در آن شرايط است كه مؤمن حقيقي آرزوي مرگ مي‌كند

وي ادامه داد: آيت‌الله طاهري يكي از انقلابي‌ترين و محبوب‌ترين روحانيون اصفهان است كه نتوانست مشكلات و نارسايي‌ها را تحمل كند و يا به قول خودش با كلمات تكراري، كارهايي را كه انجام مي‌شود توجيه كند و پيوسته صبر كرد اما او از انقلاب، نصيبي جز غم و غصه و اندوه نداشت و تصميم‌ به استعفا گرفت

دكتر صلواتي در ادامه افزود: آيا آيت‌الله طاهري نبايد نگران باشد كه عده‌اي به نام آقازاده، اموال مردم را مي‌بلعند و بيت‌المال، تيول عده‌اي خاص باشد؟ آيا از گروه‌هاي فشار ناراحت نباشد؟ آيا از منزوي شدن چهره‌هاي انقلابي اندوهگين و خشمگين نشود؟ وقتي نماز جمعه‌اش كارساز نباشد و جامعه را به كمال نرساند، وقتي روز به روز تورم و گراني بيشتر مي‌شود و كشور مورد تهديد قرار مي‌گيرد، او كه يك امام جمعه شهر است چه مي‌تواند بكند؟ وقتي عده‌اي خاص هر چه مي‌خواهند انجام مي‌دهند، به بهانه‌هاي نظارت استصوابي افراد انقلابي را كنار مي‌گذارند، ملي مذهبي‌ها را بدون هيچ جرمي دستگير مي‌كنند؛ در اين شرايط، آيا آيت‌الله طاهري مي‌تواند بماند و شاهد اين امور باشد و بخواهد به رتق و فتق امور مردم بپردازد و كدام جواب را مي‌خواهد به مردم بدهد؟ كدام توجيه و پاسخي را براي مردم مي‌تواند داشته باشد؟ لذا ايشان و افراد انقلابي از عرصه كنار مي‌روند و مقام را به آنان كه مي‌خواهند واگذار مي‌كنند تا بدين‌وسيله ماهيت آنهايي كه صداقت ندارند، براي مردم بيشتر آشكار گردد

استاد دانشگاه اصفهان در ادامه در جواب سوالي درباره‌ي روند آتي اصلاحات و شرايط كنوني اصلاح‌طلبان در جامعه گفت: در حال حاضر وضعيت اصلاحات مشخص نيست و مردم اميد كمتري به آينده دارند، چرا كه آنهايي كه پايه‌گذار انقلاب و زجر كشيدگان اين عرصه بودند را هر روز به محاكمه مي‌كشند و در شرايطي كه انقلابيون بزرگي همچون آيت‌الله طاهري، ناراضي و مايوس باشند، وضعيت ديگران مشخص است

وي ادامه داد: اصلاحات يعني رعايت قانون، اصلاحات يعني اقتصادي پويا، اصلاحات يعني آنكه تحصيلكردگان ما به آمريكا و كانادا روي نياورند، اصلاحات يعني ايجاد اشتغال، يعني نبستن روزنامه‌ها، يعني آنكه زنداني سياسي نداشته باشيم، فساد اداري نباشد و همه در برابر قانون مساوي باشند، اما آيا شرايط جامعه‌ي اكنون چنين است؟ لذاست كه بايد در وضعيت خود تجديد نظر داشته باشيم

وي در ادامه در مورد سخنراني دكتر هاشم آغاجري در همدان اظهار داشت: اين سخنان قبلا نيز گفته شده بود و حرف تازه‌اي نيست ما عالمان شايسته‌ و خدمتگذار به مردم را دوست داريم و تقليد، مراجعه به كارشناس است اما در اين مورد فكر مي‌كنم كه بيشتر جنبه‌ي سياسي دارد و شايد وقت تسويه‌ حساب با سازمان مجاهدين انقلاب فرا رسيده است و آنها كه تا كنون از تعرض مصون بوده‌اند، شايد بلند پروازي‌هايي داشته‌اند كه اكنون نوبت تنبيه آنان شده است

وي همچنين گفت: هر كس خدمتگذار مردم باشد خوب است، چه عالم باشد و چه جاهل و آقاي آغاجري در سخنان خود از عالمان شايسته تجليل دارد و تا آنجا كه من ديده‌ام فتاواي علما را با هم مقايسه مي‌كند، ولي آنانكه ماموريت فحاشي و برهم زدن جلسه را دارند، مي‌گويند كه آن فتوا، كلام قرآن است و اين غير قرآن آنها هستند كه به مراجع تقليد، اهانت كرده و فتواي آنان را غير قانوني دانسته‌اند؛ در هر حال اين فريادزننده را بايد تقبيح كنند و نه گوينده را

وي در عين حال بيان داشت: مگر پيش از اينها به مراجع اهانت نشده بود؟ چرا كسي از اين آقايان بزرگوار فرمايش نفرمودند و جلوي دادگستري جمع نشده و نشريه‌ها و اعلاميه‌هاي اتباعشان را اهانت به مرجعيت ندانستند؟

دكتر صلواتي با بيان اينكه اهانت به عالمان دين و مراجع تقليد از طرف هركس كه باشد محكوم است و تقليد، مراجعه‌ي جاهل به عالم است و مورد قبول هر عقل و انديشه‌ي صحيحي است گفت: آيا محبوس كردن و محصور كردن يك مرجع تقليد، اهانت به مرجعيت نيست؟ آيا هيچ منطق صحيحي آنرا مي‌پذيرد؟ اينها اهانت به مرجعيت و روحانيت انقلاب و اسلام است و من نمي‌دانم آنها كه امروز براي سخنراني دكتر آقاجري تقيه دارند، چرا يك بام و دو هوا عمل مي‌كند؟ آنها شايد آقايان ديگر را مرجع و عالم مي‌دانند كه آن هم باز در جريان خط بازي و سياسي كاري قرار مي‌گيرد و واي اگر از پس امروز بود فردايي!!

دليل جوابيه شتابزده رهبر به آيت الله طاهری چيست؟

آنكه حقيقت را گفت آنكه واقعيت را انكار كرد

 

رهبر جمهوری اسلامي، در پاسخ به نامه اعتراضی آيت‌الله طاهری نامه‌اي نسبتا مشروح نوشته و به برخي نكات مندرج در نامه آيت‌الله طاهری مستقيم و غير مستقيم پاسخ داده‌است برخی مطالب جوابيه رهبر، همآهنگ است با مطالبی كه دو روزنامه رسالت و كيهان، پيش از انتشار اين جوابيه منتشر كردند مطالب اين دو روزنامه كه بصورت سرمقاله و در جهت مغشوش كردن مضمون نامه آيت‌الله طاهری منتشر شد، چنان بود كه گوئی آيت‌الله طاهری مجلس و رئيس جمهور را خطاب قرار داده و نابساماني‌هائی را كه به حق به آن‌ها اشاره كرده متوجه دولت و مجلس و اصلاح‌طلبان دانسته‌است! همين دو روزنامه دليل استعفاي آيت‌الله طاهری از امامت جمعه اصفهان را پيری و كهولت سن وي اعلام كردند اشاره‌ای كه در نامه جوابيه رهبر نيز وجود داشت

رهبر جمهوری اسلامی در نامه خود، ضمن تائيد آنچه آيت‌الله طاهری در باره فساد و اختلاس و دزدي، بحران در سياست خارجی و فاصله طبقاتی و برباد رفتن آرزوهاي مردم در انقلاب 57 نوشته (با گريز از تائيد ضرورت آزادي‌هاي سياسی و مطبوعاتي) تائيد كرده و مدعی شده كه خود وی نيز اينها را تائيد كرده و خوشحال است كه ايشان- يعنی آيت‌الله طاهري- هم در اين امر وارد شده‌اند

شايسته ترين پرسش از رهبر آنست كه اين فساد و تباهی و بحرانی كه خود ايشان هم آن را تائيد مي‌كند، در زمان رهبری چه كسی جز خود ايشان، كه در جزئي‌ترين امور مملكت دخالت مي‌كند روی داده‌است؟ بنابراين كسی كه خود پاسخگوي بحران عمومی حاكم بر جامعه‌است، چگونه مي‌تواند، در عين حال مدعی هم باشد؟

رهبر مي‌گويد كه مشكل اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی در دستگاه‌ها محور عمده مورد نظر اوست اگر چنين است چرا اين اصلاح را از نهادهای وابسته به نهاد رهبری آغاز نمي‌كند كه ام‌الفساد‌اند و موانع موجود بر سر راه تحقيق و تفحص در اين نهادها را از ميان بر نمي‌دارد تا به ريشه‌هاي فساد اقتصادی رسيده شود؟

رهبر جمهوری اسلامی در بخش ديگری از جوابيه خود مي‌نويسد كه راه جلوگيری از اختلاس و فساد اقتصادی آنست كه آقايان خود جلوی آقازاده‌هايشان را بگيرند يعنی مبارزه با اختلاس و فساد اقتصادی را بسپاريم بدست عاملين و بوجود آورندگان آن يعنی امثال آيت‌الله زادگان واعظ طبسي، مقتدائي، دُري، خزعلي، رفسنجانی و ديگران را بسپاريم بدست پدرشان تا جلوی آنها گرفته شود البته در اين ميان تكليف امثال علی رازيني، علی محمد بشارتی وزير اسبق كشور و آيت‌الله جنتی هم كه آخرين پرونده مفتوحه مربوط به اختلاس در توزيع ايران خودرو متعلق به آنهاست لابد مي‌ماند كه فرزندان آنها روشن كنند!

رهبر درك خود از وحدت ملی را در اين جمله در جوابيه به آيت‌الله طاهری بيان مي‌كند از همه مهم‌تر وحدت ملی و يكصدائي مسئولان و خواص است كه اگر مخدوش شود هيچ حركت سازنده‌ای به سامان نمي‌رسد اين جمله هيچ معنائی جز اين ندارد كه وحدت ملت ايران و دفاع از تماميت كشور مورد نظر نيست و بهائی به آن داده نمي‌شود

رهبر به آيت‌الله طاهری مي‌نويسد كه ‌بر خلاف آنچه كه مي‌گويند( اشاره به نظرسنجي‌های اخير و هشدارباش‌های خاتمی و آيت‌الله اميني) مردم پشتيبان نيرومند انقلاب و اسلام و امام‌اند از آنجا كه واضح است مردم عليه وضع موجود در كشور هستند، در اينجا ايشان از امام و انقلاب خرج مي‌كند و وضع كنونی را عين انقلاب و خط امام معرفی مي‌كند در ادامه همين قسمت و همين سياست، يعني خرج از انقلاب و امام و توجيه موقعيت كنونی كشور، ايشان مي‌نويسد كه از روزی كه اطلاعيه منسوب به جنابعالی (تائيد همان مطالب روزنامه‌های رسالت و كيهان كه نويسنده نامه آيت‌الله طاهری و خط دهنده به وی برای انشای اين نامه‌ را اطرافيان وی معرفي كردند) صادر شده، ضد انقلاب كه در زير سايه امريكا و اسرائيل و با پول آن‌ها زندگی و تغذيه مي‌كند بيشترين سوء استفاده را از آن كردند و آن را مقابله با سياست‌هاي امام راحل ونفی و رفض نظام اسلامی و شعارهای آن وانمود كردند به اين ترتيب جمهوري اسلامی كنون كه در آن رهبران موتلفه حكم مي‌رانند و دايره سياست را امثال حسين شريعتمداري، محمدرضاباهنر و كاظم انبارلوئی در روزنامه رسالت تعيين مي‌كنند، همان شعارها و سياست‌های آيت‌الله خمينی است و بيان فاجعه كنوني حاكم بر كشور، مخالفت با امام است! حاصل انقلاب هم از نظر ايشان همين است كه مردم در برابر ديدگان خود شاهدش هستند و مخالفت با اين حاصل نيز يعني مخالفت با انقلاب!

رهبر جمهوری اسلامی در بخش ديگری از پيام خود، يكی ديگر از ترفندهاي روزنامه‌های رسالت و كيهان را در برخورد با نامه اعتراضی آيت‌الله طاهری به خدمت گرفته و مدعی مي‌شود كه اين نامه متاثر از تلقين اطرافيان ناباب و نا مطمئن نوشته شده‌است هر فرد عادی در مقايسه واقعيت جامعه امروز ايران با ادعاهائی كه در نماز جمعه‌ها در باره وضع مملكت و رهبری آن مي‌شود و رهبر نيز در نامه خود به آيت‌الله طاهری آن را تكرار كرده، خود به آسانی مي‌تواند تشخيص دهد كه چه كس و كساني متاثر از تلقين‌های اطرافيان و گزارش‌های غلط و جهت داری كه دراختيارش گذاشته مي‌شود سخن مي‌گويد و موضع مي‌گيرد حتي اگر چنين نباشد و آگاهانه دروغ گفته نشود، ميزان آگاهی از واقعيت جامعه از لابلای همين موضع گيري‌ها به نمايش در مي‌آيد

رهبر، ضمن اشاره به آيت‌الله منتظری و گوشزد كردن سرنوشت وي، به آيت‌الله طاهری از بلای اطرافيان نا مطمئن ياد مي‌كند حتی اگر اين توصيه و سخن نگرانی به حقی نيز باشد، يگانه راه مقابله با آن سپردن امور به قوای سه‌گانه مملكت و به رای و نظر مردم است و نه تعيين سرنوشت كشور در نهادها و بيوتی كه معلوم نيست چه كساني در آن رفت و آمد دارند در راس اين بيوت و نهادها، امروز نهاد رهبری و بيت ايشان قرار دارد كه بحران از همانجا برخاسته‌است از دل همين بيت، شورای تشخيص مصلحت نظام به موتلفه اسلامی و كارگزاران بانك جهاني، يعني عاملين فساد و اختلاس سپرده شده‌است و چند روحانی دستچين شده در شورای نگهبان، كه برخی از آنها نيز در همين اختلاس و فساد غرق‌اند يك مجلس را فلج كرده‌اند سازمان امنيت سايه برای ايجاد جنايت و جلوگيری از افشای فساد و دزدی و اختلاس از سوی ميهن دوستان واقعی از دل همين نهاد و بيت بيرون آمده‌است، همچنان كه سياست بگيروببندهای مطبوعاتي كشور نيز با توصيه و طرح امثال حسين شريعتمداری در همين بيت كه به آن رفت و آمد منظم دارد تعيين مي‌شود مشاوران و اطرافيان نقش آفرين به آنجا نقب زده‌اند و با سرانگشت و اشاره آنها بسياری از تصميمات، ازجمله مضمون جوابيه رهبر به آيت‌الله طاهری گرفته مي‌شود

رهبر در بخش پايانی نامه خود از فرزندان انقلابی خويش مي‌خواهد تا آرامش را حفظ كنند از آنجا كه در تمام اين سال‌ها، آرامش جامعه را انصار حزب‌الله و انصار ولايت بر هم زده‌اند و يكبار نيز در جريان يورش به خوابگاه دانشجويان و در آستانه يورش به تحصن دانشجويان در دانشگاه تهران نيز رهبر به همين فرزندان و حمله كنندگان به خوابگاه دانشجويان توصيه به صبر كرده بود، بتدريج اين فرزندان شناسنامه دار شده‌اند يكی از غيورترين آنها، همان است كه سوار بر موتور‌سيكلت سپاه پاسداران و در حمايت نيروهاي انتظامی و با حكم شورای فتوا سعيد حجاريان را ترور كرد در دادگاه به صحنه سازی محاكمه خود خنديد و همزمان با نامه رهبر به آيت‌الله طاهری در مقابل دانشگاه تهران ظاهر شد با اين فرزندان و اين نيروی باصطلاح انقلابی دوره دوم جمهوری اسلامي و آن ادعاهائی كه در نامه جوابيه به نامه دردانگيز و سراسر واقعيت و خلوص نيت آيت‌الله طاهری مطرح شده فتنه از كجا بر مي‌خيزد؟

اگر رهبر كسی است كه حرف دل مردم را بزند و با آنها همراه باشد، مردم مذهبی كدام آيت‌الله را از خود و كدام را در مقابل خود مي‌دانند؟

بخشی از نگرانی و جوابيه شتابزده رهبر به آيت‌الله طاهری و مصوبه شورای امنيت ملی برای جلوگيری از طرح نقطه نظرات و حمايت‌هاي عمومی از آيت‌الله طاهری به پاسخ بی خدشه به همين پرسش آخر باز نمی‌گردد؟

رفسنجاني آيت‌الله طاهري را، پيرمردي خرف توصيف كرد

اعلامية اخير آيت‌الله طاهري امام جمعة اصفهان كه طي آن رژيم جمهوري اسلامي را فاسد، ظالم و سركوبگر توصيف كرده بود همچنان با عكس‌العمل‌هاي توهين‌آميز كارگزاران رژيم و امام‌جمعه‌هاي حقوق‌بگير از سازمان تبليغات اسلامي روبروست.

 علاوه بر هاشمي رفسنجاني كه در خطبة نماز جمعه، حملات تندي عليه آيت‌الله طاهري بيان كرد ساير امام جمعه‌ها نيز نسبت به آيت‌الله طاهري بي‌ادبانه‌ترين اهانت‌ها را روا داشتند.

هاشمي رفسنجاني ديروز آيت‌الله طاهري را، پيرمردي خرف توصيف كرد كه مانند همان گاوي كه نه من شير را با يك لگد فرو ريخت تمام دست‌آوردهاي انقلاب و تلاش‌هاي خود را نيز با يك لگد از ميان برد.

آيت‌الله مشكيني يكي ديگر از روحانيون وابسته به جمهوري اسلامي، كه در قم به عنوان سخنران و خطيب جمعه صحبت مي‌كرد گفت: نامة ايشان براي فاصله انداختن بين مردم و نظام بود وي نامة آيت‌الله طاهري را بدو و با حملات اديبانه، كه نمادهاي جامعه را زير سؤال برده و حتي عبارت‌هاي شاعرانة اين نامه هركدام چندين توهين به نمادها كرده‌اند دانست.

آيت‌الله مشكيني، گفت: اگر فردي از ايران فرار كند و قلم خوبي هم داشته باشد و بخواهد مفاسد و بدي ما را بنويسد، نامه‌اي اين چنين مي‌نويسد، هرچه از نظام نوشته بد بوده است اين نامه يكي از خدمات و خوبي‌ها را هم نگفته، من نمي‌گويم هيچ عيبي نيست، نامة اين آقا، مملو بود از اين كه مملكت پر است از فساد، فقر، كاستي و زراندوزي و مردم‌سوزي.

مشكيني گفت: آيا چاره آن بود كه نامه‌اي بنويسيد و مردم را عليه نظام بشورانيد؟

در حاليكه اكثريت قريب به اتفاق مردم و حتي برخي از مسؤولان رژيم به وجود فساد و ظلم و بي‌عدالتي در رژيم جمهوري اسلامي اعتراف كرده‌اند، ديروز هاشمي رفسنجاني، مسؤولان رژيم را پاك‌ترين و سالم‌ترين افراد دانست.

اهانت‌ها به امام جمعة پيشين اصفهان، آيت‌الله طاهري عليرغم دستورالعمل شوراي عالي امنيت ملي كه از مطبوعات خواسته بود عليه يا له آيت‌الله طاهري موضع‌گيري نكنند صورت مي‌گيرد.

خطبه‌هاي نماز جمعه‌ي امروز قم چند مساله‌ي اخير داخلي مورد بررسي قرار گرفت

خبرگزاري دانشجويان ايران - قم

آيت‌الله علي مشكيني، رييس مجلس خبرگان رهبري و خطيب نماز جمعه‌ي قم با اشاره به سخنان اخير هاشم آقاجري گفت: خدا را شاهد مي‌گيرم آن‌چه وظيفه است مي‌گويم 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، وي افزود: با گوينده و حزب او كاري ندارم، نسبت به آن دانشجويان حرف دارم، سوال دارم وقتي گفت تمام آموزه‌هاي روحانيت، سياه و تاريك و عتيقه هستند و عده‌اي هم سوت و كف زدند، بلند مي‌شدند مي‌گفتند‌: پس اسلام ذاتي كه منظور نظر شماست چيست؟ بنويسيد و به ما بگوييد كه چه هست؟

وي در ادامه گفت:‌ تمام مردم دنيا به عالمان خود مراجعه مي‌كنند؛ مسلمانان هم همين‌طور  در اين ميان هيچ‌كدام مانند علماي تشيع، متانت ندارند  بهترين انسان‌ها مراجع تقليد هستند  اينان تاليان امامان هستند و يك درجه از امامان پايين‌تر، به خدا فاصله‌اي ميان امام و مرجع نيست و طبق روايتي از پيامبر عالمان همانند پيامبران بني‌اسرائيل هستند بلكه به مراتب بالاتر، نمي‌دانم چه شده در جلسه‌اي در كشور اين‌ها را مسخره كرده‌اند، چرا؟ - اين اتفاقات براي جدايي بين روحانيت و جوانان بود 

وي با اشاره به نامه‌ي آيت‌الله طاهري گفت:‌ نامه‌ي ايشان براي فاصله انداختن بين مردم و نظام بود؟

اين مرد مومن كه خدا حفظش كند، پيداست كه اين نامه به قلم خودش هم نيست و نامه را به ايشان تحميل كرده‌اند؛ نامه‌اي بد و با جملات اديبانه، نمادهاي جامعه را زير سوال برده و حتي عبارت‌هاي شاعرانه‌ي اين نامه هركدام چندين توهين به نمادها كرده‌اند 

آيت‌الله مشكيني ادامه داد: اگر فردي از ايران فرار كند و قلم خوبي هم داشته باشد و بخواهد مفاسد و بدي ما را بنويسد، نامه‌اي اين‌چنين مي‌نويسد  هرچه از نظام نوشته، بد بوده است، گويا اين نظام هيچ كار خوبي نداشته است؛ زهي بي‌انصافي!  اين نامه يكي از خدمات و خوبي‌ها را هم نگفته  من نمي‌گويم هيچ عيبي نيست ولي نمي‌گويم اين مملكت ابدا خوبي ندارد  نامه‌ي اين آقا مملو بود از اين‌كه مملكت پر است از فقر، فساد، كاستي، زراندوزي و مردم‌سوزي و و و  آيا مملكت، اين‌گونه است؟ من شما را قاضي مي‌دانم؛ آيا چاره آن بود كه نامه‌اي بنويسيد و مردم راعليه نظام بشورانيد - بايد فكر كرد؟ رهبر معظم جواب خوبي دادند؛ بايد همه همت و به وظيفه‌ي خود عمل كنند، اين بهتر است يا آن‌كه ممكلت را به ديگران واگذار كنيم؟ 

خطيب نماز جمعه‌ي قم افزود: معتقدم {نامه‌ي} امام‌جمعه‌ي مستعفي اصفهان كه بايد استعفاي خود را به دبيرخانه و يا رهبر و يا خطاب به مردم محله‌ي خود مي‌نوشت، نامه‌اي خطاب به مردم كل كشور نوشته، جز شوراندن مردم چيزي نداشت ايشان بايد اين اشتباه را جبران كند و به عنوان يكي از رفقاي پيشين او عرض مي‌كنم و درخواست دارم اين اشتباه را جبران كند 

وي در ادامه با انتقاد از كنوانسيون برابري حقوق زن و مرد گفت: اين كنوانسيون يك گناه بسيار بزرگ و برخلاف طبيعت و انبياء الهي و كتب آسماني است، امروز آن‌ها دارند اين را بر همه‌ي مملكت‌ها تحميل مي‌كنند ، طبق روايات، خداوند فرمود: هرگاه انسانها گناهان جديد درست كنند من هم عذاب‌هاي تازه‌اي بر آن‌ها نازل مي‌كنم

استعفاي امام جمعه جيرفت

حجت‌الاسلام طارم امام جمعه جيرفت در اعتراض به خلوت شدن صحنه‌هاي نمازجمعه و افزايش موج نارضايتي مردم با ارسال نامه‌اي به مقام رهبري از سمت
        خود استعفا داد.

دفتر امام‌جمعه جيرفت خبر استعفاي وي را تأييد كرد ولي در مورد دلايل اين استعفا حاضر به توضيح نشد.

شنيده‌ها حاكيست حجت‌الاسلام علي تويسركاني به سمت امامت جمعه جديد جيرفت برگزيده شده است.

 

حبيب  2002-07-30