پارسی سخن بگوییم

هفته نخست

 

هفته دوم

تازی پارسی تازی پارسی

خداحافظ

خدانگهدار یا بدرود

احسنت، برکه‏ الله، براوو(فرانسه)یاباریکلا

آفرین

بسمه تعالی

به نام خدا

 

هفته سوم

 

هفته چهارم

تازی پارسی تازی

پارسی

شمسی

خورشیدی

استدعا می کنم

خواهش می کنم

وطن

میهن

شب بخیر

شب خوش

سئوال کردن

پرسیدن

روز بخیر

روزخوش

 

هفته پنجم

 

هفته ششم

تازی پارسی تازی

پارسی

جمعه

آدینه

ابن سینا

پور سینا

الی یا لغایت

تا

عید نوروز

جشن نوروز

زلزله

زمین لرزه

مخصوص

ویژه

طبیب

پزشک

صحبت

گفتگو

کبیر

بزرگ

خاتمه، انتها یا منتهی

پایان - ته

 

هفته هفتم

 

هفته هشتم

تازی پارسی تازی

پارسی

قبل

پیش

زراعت یا زارع

کشاورزی یا کشاورز

بعد

پس

طفل - اطفال

کودک - کودکان

علم

دانش

حمایت

پشتیبانی

عالم

دانشمند

فکر

اندیشه

قسم

سوگند

حامله

آبستن - باردار

محقق

پژوهنده یا پژوهشگر

معلم

آموزگار

تحقیق

پژوهش

محصل

دانش آموز

 

هفته نهم

 

هفته دهم

تازی پارسی تازی

پارسی

راجع به

درباره

عفو

بخشش

ضعف

سستی - ناتوانی

اطاعت

پیروی - فرمانبرداری

وسط

میان یا میانی

صبح

بامداد

نصف

نیم  یا نیمه

محافظ

نگهبان

طبخ

پختن

امتحان

آزمون

مطبخ

آشپزخانه

محترم

ارجمند - گرامی

واقعه یا اتفاق

رویداد یا رخداد

نهایی

پایانی

حادثه

پیشامد

سعادت

بهروزی - خوشبختی

 

تازی پارسی

 

تازی پارسی

 

تازی پارسی

اول

نخست

 

امداد

یاری رسانی

 

عرض

پهنا

اولین

نخستین

 

مدد

یاری

 

طول

درازا

ابتدا

نخست

 

امدادگر

یاری رسان

 

طویل

دراز

شروع

آغاز

 

عازم

رهسپار

 

ارتفاع

بلندی

لباس

جامه

 

مقابل

روبرو

 

عریض

پهن

فتح یا ظفر

پیروزی

 

مساوی

برابر

 

عمیق

گود

رئیس یا مسئول

سرپرست

 

نصیحت

پند یا اندرز

 

مریض

بیمار

مراجعت

بازگشت

 

مجلس

انجمن

 

مریضی یا مرض

بیماری

شجاع

دلیر

 

عقل

خرد

 

مریض خانه

بیمارستان

طعم

مزه

 

منظره

چشم انداز

 

مجروح

زخمی

عاقبت

سرانجام

 

حبس

زندان

 

جرح

زخم

خطیب

سخنران

 

محبوس

زندانی

 

صدمه

آسیب

صلح

سازش - آشتی

 

موفقیت

کامیابی

 

صدمه دیده

آسیب دیده

ظاهر

نما

 

موفق

کامیاب

 

مصدوم

آسیب دیده

مشاهده

نمایش

 

عظیم

سترگ

 

اولاد

فرزندان

داخل

تو یا درون

 

رفیق

دوست

 

عدل

داد

منهدم

نابود

 

کلمه

واژه

 

عادل

دادگستر - دادگر

انهدام

نابودی

 

کلمات

واژه گان

 

ظلم

ستم - بیداد

اطلاع

آگاهی

 

انتخاب

گزینش

 

ظالم

ستمگر - بیدادگر

حاضر

آماده

 

استقامت

پایداری

 

قره قروت (ترکی)

ترف (Tarf)

ساحل

کناره یا کنار

 

تذکر

یادآوری

 

تحرک

جنبش

غریب

ناآشنا

 

قریب

نزدیک

 

خلاصی

رهایی

غریبی

ناآشنایی

 

بین

میان

 

خلاص

رها

غسل

شست و شو

 

صلوة

نماز

 

اخوی

برادر

عهد

پیمان

 

قرار

پیمان

 

قرارداد

پیمان نامه

عید

جشن

 

قدرتمند

نیرومند

 

قدرت

نیرو - توان

اعیاد

جشن ها

 

رسول

فرستاده

 

ارسال کردن

فرستادن

سئوال

پرسش

 

جواب

پاسخ

 

فرار

گریز

سرقت

دزدی

 

سارق

دزد

 

یومیه

روزانه

بینهایت

بیکران

 

قابل قبول

پذیرفتنی

 

مفید

سودمند


 

تازی پارسی

 

تازی پارسی

 

تازی پارسی

اسم

نام

 

علامت

نشانه

 

الان

اکنون

طهران

تهران

 

علائم

نشانه ها

 

حالا

اکنون

اطاق

اتاق

 

علائم راهنمایی و رانندگی

نشانه های راهنمایی و رانندگی

 

بدون شک
بی شک
حتماً

بی گمان

طراز

تراز(همانند ترازو)

 

حمل و نقل

ترابری

 

دفاع

پدافند

فاحشه

روسپی

 

فقر

تهیدستی- نداری

 

معادل

برابر

سعی

تلاش - کوشش

 

فقیر

تهیدست

 

مساوی

برابر

اتحاد

همبستگی

 

قضاوت

داوری

 

تمامی

همگی

عمران

آبادانی

 

زبان محاوره ایی

زبان گفتاری

 

عصبانی

خشمگین

قبرستان

گورستان

 

عقاب

شهباز

 

شهادت

گواهی

قبر

گور

 

رزق

روزی

 

شهادت داد که ...

گواهی داد که ...

مقبره

آرامگاه

 

مریخ

بهرام

 

اذیت

آزار

مرحوم

شادروان

 

عذرخواهی

پوزش

 

بی نتیجه

بیهوده

مرحومه

شادروان

 

عذر می خواهم

پوزش می خواهم  یا ببخشید

 

نتیجه

هوده

استعمال

کاربرد

 

تمنا

خواهش

 

تخمین

برآورد

دلیل

انگیزه

 

تمنا می کنم

خواهش می کنم

 

محترم

ارجمند

دلایل

انگیزه ها

 

استدعا می کنم

خواهش می کنم

 

احترام

ارج

مشابه

همانند

 

تبریک

شادباش- شاباش

 

ممکن

شدنی

درک کردن

پی بردن

 

خاص

ویژه

 

واحد

یکتا

مثال

نمونه

 

معکوس

وارونه

 

خدای واحد

خدای یکتا

برای مثال

برای نمونه

 

شوکت

شکوه

 

حد

مرز - کران

اخطار

هشدار

 

اشکال

خرده

 

حدی ندارد از ...

مرزی ندارد از ...

ایمان

باور

 

به احتمال زیاد

به گمان بسیار

 

مشکل

دشوار

بلافاصله

بی درنگ

 

ثبت نام

نام نویسی

 

کار مشکلی است

کار دشواری است

زیاد

بسیار

 

ثبت نام کردم

نام نویسی کردم

 

شغل

کار - پیشه

خراب

ویران

 

زباله

آشغال

 

جلسه

نشست

خرابه

ویرانه

 

فارسی

پارسی

 

جلسه کارمندان

نشست کارمندان

جسد

پیکر

 

مقایسه

سنجش

 

مجرم

بزهکار

حدس

گمان

 

مقایسه می کنم

می سنجم

 

جرم

بزه

حدس می زنم

گمان می کنم

 

خلاصه

چکیده

 

لعنت

نفرین

مقاومت

پایداری

 

مذهب - دین

کیش - آیین

 

لعنت کردن

نفریدن-نفرین کردن

تازی پارسی

 

تازی پارسی

 

تازی پارسی

ظرفیت

گنجایش

 

مسکن (دارو)

آرامبخش

 

معلومات

دانسته ها

بعضی

برخی

 

مبارک باد

خجسته باد

 

تدبیر

راهکار

بعضی اوقات

هر از چند گاهی

 

خادم

پیشکار

 

نجوم

اخترشناسی

بعضی وقتها

گاهی

 

میلاد

زادروز

 

منجم

اخترشناس

خلف وعده

پیمان شکنی

 

شجاعت

دلیری

 

قوم

تیره

اسلحه

جنگ افزار

 

شجاع

دلیر

 

بی توجه

بی پروا

نادر

کمیاب

 

مساوات

برابری

 

توجه

پروا

سم

زهر

 

مساوی

برابر

 

عادت

خو

سمی

زهری - زهرآگین

 

تقریبا 50 عدد

نزدیک 50 تا

 

عادت کردم

خو گرفتم

بی احتیاط

بی پروا

 

خاصیت

ویژگی

 

خیال کردم

گمان کردم-پنداشتم

احتیاط

پروا

 

خاص

ویژه

 

مقدس

ورجاوند(varjavand)

موسسه

بنیاد-نهاد-سازمان

 

عزاداری

سوگواری

 

اساس

بنیاد

مهاجرت

کوچ

 

کذب

دروغ

 

بصیرت

بینش

اقتباس از ...

برگرفته از ...

 

اکاذیب

دروغ ها

 

خبر

تازه

قیام

شورش - خیزش

 

حمام

گرمابه

 

اخبار

تازه ها

مختلف

گوناگون

 

حیات

زندگی

 

انتظار

چشمداشت

قسمت دوم

بخش دوم

 

بعید

دور

 

انتظار داشتن

چشم داشتن

قدیمی

کهنه

 

طلافروش

زرگر

 

دقیق

ریزبین

جدیدالانتشار

تازه چاپ

طلا

زر

درس

آموزه

جدیدالتاسیس

نوساز-تازه ساز

 

طلایی

زرین

 

درس اول

آموزه نخست

البسه

پوشاک

 

مشغله

کار و بار

 

متعدد

انبوه

محله

برزن

 

حرفه

پیشه

 

اختراع

نوآوری

خالص

ناب-سره(sare)

 

مجنون

دیوانه - شیدا

 

امتناع

خودداری - پرهیز

طبیعت انسان

سرشت آدمی

 

مجذوب

شیفته

 

امتناع کردن

خودداری کردن

ماهیت کار

سرشت کار

 

ظن

گمان

 

صالح

درستکار

پیش شرط

پیش نیاز

 

به ظن من

به گمان من

 

صحیح

درست

علاوه بر این

افزون بر این

 

سوء ظن

بدگمانی

 

انعکاس

بازتاب

لجباز

یکدنده-ستیزه جو

 

عمل

کنش

 

وضع حمل

زایمان

لجبازی

یکدندگی

 

عکس العمل

واکنش

 

نورانی

درخشان

مستمر

پیوسته

 

اطلاعات

داده ها

 

از بین بردن

از میان بردن


 

تازی پارسی

 

تازی پارسی

 

تازی پارسی

دعا

نیایش

 

اکثریت

بیشتری

 

رضایت

خوشنودی

دعا می کنم

نیایش می کنم

 

اقلیت

کمتری

 

کیاست

زیرکی - هوشیاری

وحشت

هراس-ترس-بیم

 

حداکثر

بیشینه

 

معطر

خوشبو

کافی است

بس است

 

حداقل

کمینه

 

رطوبت

نم

کفایت

بسنده-بسندگی

 

ترجمه

برگردان

 

رطوبت دارد

نم دارد

کفایت می کند

بسنده می کند

 

قبول می کنم

می پذیرم

 

صداقت

راستی-راستگویی

قیمت

بها

 

نطق

سخنرانی

 

حامله

آبستن

اشتغال

کارگماری

 

ناطق

سخنران

 

مبتلا

دچار

استفاده

کاربرد

 

خسارت

زیان

 

مبتلا به مریضی

دچار بیماری

لهجه

گویش

 

تقدیر یا قسمت

سرنوشت

 

جنس

کالا

محدود

اندک

 

قراردادن یا
نصب کردن

گذاشتن

 

اجناس

کالاها

تعداد محدودی

شمار اندکی

 

معما

چیستان

 

تقویم

سالنامه

مقصر

گناهکار

 

عصر

پسین (امروزه ساکنان استان کرمان، فارس و یزد اینگونه می گویند)

 

مذمت کردن

نکوهیدن

مجسمه

تندیس

 

مرحله دوم

گام دوم

 

وضو

دست نماز

محیط

پیرامون

 

قدم دوم

گام دوم

 

تعقیب

پیگیری

درمورد

درباره

 

کلام

سخن

 

تمامی

همگی

مورد

باره

 

کلام خدا

سخن خدا

 

تمام امور

همه کارها

فعال

پویا

 

علاقه

دلبستگی

 

جهل

نادانی

نقطه نظر

دیدگاه - نگرش

علاقه دارم

دلبستگی دارم

جاهل

نادان

مشرق

خاور

 

حرف (الفبا)

بندواژه

 

صاف

هموار

مغرب

باختر

 

حرف "سین"

بندواژه "سین"

 

صاف و هموار

هموار

نحوه

روش

 

منصوب کردن

گماشتن
گماردن

 

صعب العلاج

بی درمان

نحوه کار

روش کار

 

اجیر

مزدور

 

علاج

درمان

مظهر یا سمبول(لاتین)

نماد

 

اضطراب

پریشانی

 

آخرین

واپسین

استهلاک

فرسایش

 

مضطرب هستم

پریشانم

 

نسل

دودمان

خجالت

شرمساری

 

جوار

همسایگی

 

سلسله اشکانی

دودمان اشکانی

خجول

شرمسار

 

شعر

سروده یا چامه(غزل)

 

عصبانی شدن

برآشفتن

خجالت می کشم

شرم دارم

 

شاعر

سراینــــده یا چامه سرا(غزل‏گو)

 

بحران

چالش

تعداد

شمار

 

پر تعداد

پرشمار

 

هم معنی

هم چم - هم آرش

سلام

درود
نیک روز(در دوره ساسانی بیشتر به کار می رفته است)

 

در پاسخ به خسته نباشید به جای "سلامت باشید"

زنده باشید
پاینده باشید

 

معنی

چم(cham)-آرش(arash)


 

تازی پارسی

 

تازی پارسی

 

رایانه ای
(انگلیسی)
پارسی

عواقب

پیامدها

 

محل تلاقی

پیوندگاه

 

E-mail

رایانامه

مدعوین

میهمانان

 

محیط

پیرامون

 

MailBox

نامه دان

مقررات

آیین نامه

 

مخاصمه

رزم

 

Edit

ویرایش

زوال

فروپاشی

 

مرید

پیرو

 

Website

تارنما

حرارتی

گرمایشی

 

مزرعه

کشتزار

 

Archive

بایگانی

برودتی

سرمایشی

 

مد (در دریا)

خیزآب

 

Chat

گپ

رسم الخط یا
font (انگلیسی)

دبیره

 

حیله
مکر

شیله
(شیله پیله)

 

Chatroom

گپسرا

قیامت - آخرت

رستاخیز

 

مرتع

چراگاه

 

Folder

پوشه

عابر بانک

خودپرداز

 

مراتع

چراگاه ها

 

Password

گذرواژه

مشورت

رایزنی

 

مرتفع

بلند

 

Configuration

پیکربندی

مشاور

رایزن

 

مرکز ثقل

گرانیگاه

 

Link

پیوند - دنبالک

وقتی که در باز شد...

هنگامی که در باز شد ...

 

مخلوط کردن

آمیختن
درآمیختن

 

Chip

تراشه

مزخرف

لیچار

 

مخلوط

آمیخته

 

Hardware

سخت افزار

معافیت

بخشودگی

 

مستعمل

کارکرده

 

Software

نرم افزار

مذاکره

گفتگو

 

مستفیض

بهره مند

 

Mouse

موشواره

موقع

هنگام

 

منازعه

ستیز

 

Multimedia

چند رسانه ای

نجار

درودگر

 

مناظره

گفتمان

 

تازی

پارسی

انتصاب

گماشتن-گمایش

 

غیر قابل کنترل

مهار گسیخته

 

امریه

فرمان نامه

حسب الامر

به دستور

تقلیل

کاهش

انفصال

جدایی

حلق

گلو

 

تقلیل دادن

کاستن

 

فعال

پرکار

خبره

کارشناس

 

مستهلک

فرسوده

 

قابل توجه

چشمگیر

علی الخصوص

به ویژه

 

مجرب

کارآزموده

 

کهولت

پیری

قوس

کمان

 

تاخیر

دیرکرد

 

مانع

راهبند

قوه

نیرو - توان

 

توقیف

بازداشت

 

طرز تفکر

بینش

لوازم التحریر

نوشت افزار

 

جانبی

پهلویی

 

در غیر اینصورت

وگرنه

مثلث

سه گوش

 

جزایی

کیفری

 

تقریبا

کم وبیش-نزدیک به

مربع

چهارگوش

 

خرج

هزینه

 

صبور

شکیبا

مفقود الاثر

ناپدید

 

طایفه

تیره

 

محضر

پیشگاه

ملاح

ملوان

 

قاضی

دادرس

 

اعتماد به نفس

خود باوری

ارتجاع

واپسگرایی

 

متوالی

پیاپی

 

تحت اللفظی

واژه به واژه

http://www.omid57.com