به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما | دفتر ميهمان | بایگانی

 

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم
فيلم سخنرانی خانم مهر انگيز کار


پاسخ ايشان به سوالات مطرح شده ( قسمت اول )


پاسخ ايشان به سوالات مطرح شده ( قسمت دوم )


فيلم سخنرانی آقای مهندس عزت الله سحابی


پاسخ به سوالات ( قسمت اول )


پاسخ به سوالات ( قسمت دوم )


فيلم سخنرانی آقای مهندس عزت الله سحابی ( قسمت دوم )


فيلم سخنرانی آقای کاظم کردوانی


پاسخ به سوالات ( قسمت اول )


پاسخ به سوالات ( قسمت دوم )


فيلم سخنرانی آقای اکبر گنجی


پاسخ به سوالات ( قسمت اول )


پاسخ به سوالات ( قسمت دوم )


فيلم سخنرانی آقای يوسفی اشکوری


پاسخ به سوالات ( قسمت اول )


پاسخ به سوالات ( قسمت دوم )


فيلم سخنرانی خانم شهلا لاهيجی


پاسخ به سوالات ( قسمت اول )


پاسخ به سوالات ( قسمت دوم )


پاسخ به سوالات ( قسمت سوم )


فيلم سخنرانی آقای دکتر حميد رضا جلائی پور


پاسخ به سوالات


فيلم سخنرانی آقای چنگيز پهلوان


پاسخ به سوالات ( قسمت اول )


فيلم سخنرانی آقای محمد علی سپانلو

 

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست